Przypominamy, że do 30 czerwca właściciele oraz zarządcy budynków mają obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła i źródła spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Deklarację można złożyć samodzielnie i bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić, trzeba jednak posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Wtedy wystarczy wejść na stronę www.ceeb.gov.pl – wypełnić deklarację i wysłać.

Jeśli jednak nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego, deklarację możesz złożyć w każdym urzędzie gminy , osobiście lub listownie.

Za niezłożenie deklaracji w terminie może zostać nałożona grzywna w wysokości do pięciu tysięcy złotych!