Program „Czyste Powietrze” oferuje wysokie dofinansowanie na termomodernizację domów, wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W piątek 22 marca Gminnym Ośrodku Kultury  w Radziemicach odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GWw Krakowie, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji o programie.

Program rządowy „Czyste Powietrze”, realizowany jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in.  na: wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

Minimalny koszt realizowanego projektu to 7 tys. zł, maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł..

 • Właściciele domów, których dochody są najniższe (do 600 zł dochodu/osobę) otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu.
 • Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 000,00 zł.
 • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.

Kontakt:

infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00):  502 073 066

 12 422 94 90 wew. 2

e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

Doradca energetyczny w powiecie proszowickim – Mariusz Sałęga tel. 785 855 930 mariusz.salega@wfos.krakow.pl

Pozostałe założenia programu „Czyste Powietrze”

Program przewiduje dofinansowanie, m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie ścian i stropów budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania: dotacja i pożyczka.

Warunki dofinansowania:

 • maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona dotacja – 53 tys. zł,
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł,
 • oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie,
 • planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat,
 • możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku
  o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Więcej o programie Czyste powietrze – tutaj.