Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” zaprasza przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe  w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,  na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 listopada 2017 roku  o godzinie 9.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy.

 Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej:

 nr tel. 12 386 94 24, e-mail: prokopara@wp.pl

agenda-spotkanie-informacyjne-28-11-2017