UWAGA – w związku z błędem pisarskim w przedmiarze robót w pkt 22d.1.3 Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowa ilość opraw wynosi 11 kpl. Poniżej dołączamy zaktualizowany przedmiar: PBW_Błogocice_przedmiar_aktualizacja11.02.2019

Gmina Radziemice

Radziemice 74

32-107 Radziemice

Adres poczty elektronicznej: ug@radziemice.gmina.pl

Telefon: 12 385 62 44

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

Radziemice dnia: 06.02.2019 r.

INW.271.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego obejmującej napięcie znamionowe do 1kV. Oświetlenie drogi powiatowej nr P1235K w m. Błogocice gmina Radziemice”.

Treść: Zapytanie

Załączniki:

  1. zał 1 Formularz ofertowy

2. zał 2 wzór umowy

3. zał 3 Oświadczenie

4. zał 4 Projekt budowlany – wykonawczy

5. zał 5 Błogocice_przedmiar oświetlenie