ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radziemice, Radziemice 74, 32 – 107 Radziemice; NIP 6821762292; REGON 351556027; Tel./fax. 12 385 62 44

 

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług „Dowóz uczniów do szkół
w roku szkolnym 2022/2023 na terenie Gminy Radziemice” wg harmonogramu
i tras przewozu:

zapytanie

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

załącznik nr 2 oświadczenie

załącznik nr 3 wykaz taboru

załącznik nr 4 oświadczenie

załącznik nr 5 wzór umowy