Radziemice, dnia 02.10.2020 r.
Nr sprawy: INW.271.8.2020

Gmina Radziemice zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do wysokości 400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zgodnie z § 3 Uchwały Rady Gminy Radziemice Nr XIX/142/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

zapytanie

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy