Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Gmina Radziemice zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych „Aktywna tablica” dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Radziemicach, Radziemice 2, 32 – 107 Radziemice oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Łętkowicach, Łętkowice 113, 32 – 107 Radziemice. CPV 39162000-5

Dokumenty do pobrania:

zapytanie TIK

Pliki