Radziemice, dnia 12.07.2019 r.

Nasz Znak: INW.271.10.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na świadczenie usług pn. „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020”

na terenie Gminy Radziemice

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

 Zapytanie

Załączniki:

zał nr 1 formularz ofertowy

zał nr 2 oświadczenie

zał nr 3 wykaz taboru

zał nr 4 oświadczenie o wykluczeniu

zał nr 5 wzór umowy