Radziemice, dnia 06.08.2020 r.

Nasz Znak: INW.271.5.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na świadczenie usług pn. „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021”

na terenie Gminy Radziemice

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO

(zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 na terenie Gminy Radziemice” wg harmonogramu i tras przewozu:

ZAPYTANIE dowóz 2020-2021

Załączniki:

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

załącznik nr 2 oświadczenie

załącznik nr 3 wykaz taboru

załącznik nr 4 oświadczenie art 24

załącznik nr 5 wzór umowy