Przedmiot zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały  jest Gmina Radziemice.

Zapytanie ofertowe na schronisko z GOPS Radziemice