W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) Urząd Gminy Radziemice zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radziemice w sezonie zimowym 2018 /2019 – długość dróg 60 km”.

zapytanie odśnieżanie

mapa dróg

Pliki