Radziemice dnia: 16.05.2019 r.

INW.271.4.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Wymiana pokrycia dachowego oraz komina dymnego w budynku Radziemice 1A położonego na działce ewidencyjnej nr 203/2 w Radziemicach”.

 I. Zamawiający.

Gmina Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice, woj. małopolskie, tel. (12) 385 62 44  e-mail: ug@radziemice.gmina.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia.

„Wymiana pokrycia dachowego oraz komina dymnego w budynku Radziemice 1A położonego na działce ewidencyjnej nr 203/2 w Radziemicach”.

 

Wykonanie przedmiotu zapytania obejmuje:

  1. Demontaż istniejącego pokrycia wraz z kominami dymnymi i wentylacyjnymi oraz rynnami.
  2. Częściowa wymiana więźby dachowej (wymiana uszkodzonych krokiew, łat, płatew, słupów) – konieczne oględziny przed złożeniem oferty.
  3. Przedłużenie okapów (minimum 70 cm od ściany czołowej)
  4. Montaż membrany dachowej, łat, kontrłat oraz blachy trapezowej powlekanej 230m2
    o grubości minimum 0,5mm,
  5. Demontaż części kominów znajdujących się ponad dachem i wymurowanie ich z cegły klinkierowej.
  6. Demontaż istniejącego komina spalinowego i wymurowanie nowego kanału spalinowego z kotłowni do szczytu dachu z systemów prefabrykowanych, ponad dachem cegła klinkierowa.
  7. Montaż podbitki dachowej z blachy, włazu dachowego oraz ławy kominiarskiej
  8. Montaż rynien PVC

 

III. Termin wykonania zadania.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od daty umowy do dnia 30.08.2019 r.

1 zapytanie INW.271.4.2019

2 formularz ofertowy INW.271.4.2019

3 wzór umowy INW.271.4.2019

4 oświadczenie INW.271.4.2019