Radziemice, dnia 17.09.2020 r.

Nasz znak: INW.271.6.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu
„Zdalna Szkoła +”

  1. Zamawiający.

Gmina Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice, woj. małopolskie, tel. (12) 385 62 44  e-mail: ug@radziemice.gmina.pl

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia.
  2. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest cena za:

Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu „Zdalna Szkoła +”

Zapytanie

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór umowy

Pliki