Radziemice 20-10-2020 r.

Znak: INW.271.10.2020

 

Zapytanie ofertowe

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Radziemice
w sezonie 2020/2021”

Zamawiający.

Gmina Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice, woj. małopolskie, tel. (12) 385 62 44  e-mail: ug@radziemice.gmina.pl

zapytanie zima 20-21

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 mapa-drogi

Załącznik nr 3 wzór umowy