Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie usługi odśnieżania i likwidacji gołoledzi dróg publicznych (gminnych, wewnętrznych, przystanków, miejsc postojowych, placów) Gminy Radziemice w sezonie zimowym 2020/2021.

zapytanie zima 2020-2021

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 mapa-drogi

załącznik nr 3 wzór umowy