Zamawiający.

Gmina Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice, woj. małopolskie, tel. (12) 385 62 44  e-mail: ug@radziemice.gmina.pl

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest cena za: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Radziemice w sezonie 2021/2021”

Zakres i przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie usługi odśnieżania i likwidacji gołoledzi dróg publicznych (gminnych, wewnętrznych, przystanków, miejsc postojowych, placów) Gminy Radziemice w sezonie zimowym 2021/2022.

zapytanie zima 21-22

Załączniki:

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 mapa-drogi

Załącznik nr 3 wzór umowy