Unieważnienie postępowania na najem lokalu użytkowego w miejscowości Radziemice