Działając na podstawie art. 93 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia o unieważnieniu postępowania z dnia16.01.2018 r. na „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów gminy Radziemice oraz kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego w gminie Radziemice” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Unieważnienie energia

Pliki