Pełna treść zawiadomienia https://bip.malopolska.pl/ugradziemice,a,1654225,zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-na-udzielenie-dlugoterminowego-kredytu-w-kwocie-40.html