W związku z obowiązkiem prowadzenia bazy inwentaryzacji budynków  (piece i kotły C.O.) Urząd Gminy Radziemice zwraca się do Mieszkańców Gminy z prośbą o wypełnienie druku ankiety.

W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Małopolskiego programu ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego  przyjętego 23 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XXXII/451/17 Gminy są zobowiązane do prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków (piecy i kotłów C.O.).

Rzetelne wykonanie inwentaryzacji na podstawie wiarygodnych informacji pozwoli na opracowanie właściwych działań i propozycji wsparcia. Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy do tej pory nie wypełnili druku  ankiety, lub od czasu wypełnienia dokonali zmian (wymiana pieca, termomodernizacja budynku, wymiana, okien, drzwi, zamontowali instalacje solarne, fotowoltaiczne, pompę ciepła…),  o dostarczenie wypełnionej ankiety  do Urzędu Gminy Radziemice.

Pliki