W dniu 25 stycznia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Radziemicach odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” parom małżeńskim, które pięćdziesiąt lat temu zawarły związek małżeński. To jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – nagroda za wytrwałość w miłości i wierności złożonej 50 lat temu przysiędze.
Złote Gody czyli okrągły Jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego świętowało dziewięć par małżeńskich z terenu gminy Radziemice. Wszystkie pary na ślubnym kobiercu stanęły w 1969 roku:

• Teresa i Edmund Antos
• Teresa i Edward Czernik
• Zofia i Bogumił Duniec
• Janina i Stanisław Juśko
• Władysława i Zbigniew Kawula
• Kazimiera i Stanisław Kubińscy
• Teresa i Stefan Kwiecień
• Janina i Ryszard Trafiał
• Maria i Stanisław Zębala

Dekoracji dostojnych Jubilatów w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Marek Słowiński. Do życzeń i gratulacji dołączyli również Przewodniczący Rady Gminy Radziemice Waldemar Przeniosło, Zastępca Wójta Piotr Łakomy, Skarbnik Gminy Edyta Zapart-Świdzińska oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jolanta Kupczyk.
W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli również zaproszeni goście – członkowie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Prezesem Tadeuszem Antosem na czele.
Uroczystość umilił występ seniorów zespołu „Góralskie korale” z Łętkowic, który został nagrodzony gromkimi brawami. W skład zespołu wchodzą emeryci i renciści z terenu Gminy Radziemice pod kierownictwem Tadeusza Antosa.
Tradycyjnie uroczystości towarzyszyło dużo emocji, nie zabrakło „Sto lat” oraz wspólnych zdjęć.

Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.
Składamy także serdeczne podziękowania za przyjęcie zaproszenia i wspólne świętowanie tego szczególnego Jubileuszu.