Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński „Nie wys­tar­czy po­kochać,
trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.”

Złote Gody to wyjątkowy i niecodzienny jubileusz, który obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. To z pewnością niezwykła rocznica, którą może pochwalić się niewiele par małżeńskich.

 „Złote Gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. To wiele lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe przeciwności, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie i szacunek.

Urząd Stanu Cywilnego w Radziemicach w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wyróżnienie medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par świętujących jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

 1. Barbara i Marian Formiccy
 2. Janina i Marek Grzywa
 3. Krystyna i Józef Łój
 4. Stanisława i Stanisław Nowak
 5. Teresa i Władysław Przeniosło
 6. Krystyna i Bogusław Przeniosło
 7. Maria i Jan Skiba
 8. Alina i Józef Wieczorek
 9. Maria i Edward Zaprzelscy
 10. Jadwiga i Zbigniew Pałetko
 11. Bogusława i Jerzy Ziarko

`           Dekoracji dostojnych Jubilatów w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej,
w dniu 06 listopada 2021 r. dokonał Wójt Gminy Radziemice Marek Słowiński wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Radziemice Waldemarem Przeniosło oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Anną Jelonkiewicz. W uroczystości wzięli również udział Zastępca Wójta Piotr Łakomy, Skarbnik Gminy Edyta Zapart-Świdzińska oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jolanta Kupczyk.

Miłym  akcentem  był tort  jubileuszowy oraz  toast, wzniesiony  za zdrowie
i pomyślność Dostojnych Jubilatów.

Oprawę artystyczną uświetniającą Jubileusz 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego zapewnił Zespól „Czerwone Korale”,  utworzony przez Związek Emerytów i Rencistów z Łętkowic pod kierownictwem Prezesa Tadeusza Antosa.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych, wspaniałych jubileuszy.