W związku z realizacją inwestycji budowy nowego mostu na rzece „Ścieklec” w Radziemicach, stary most zostanie zburzony w dniu 12.07.2018 r.

Inwestycja realizowana jest wspólnie przez: Starostwo Proszowickie, Gminę Radziemice (przy wsparciu ze środków europejskich). Koszt budowy nowego mostu wyniesie 1.330 tys. zł. udział Gminy Radziemice w koszcie budowy mostu wynosi 120 tys. zł. Nowy most będzie miał poszerzone dwa pasy ruchu oraz szeroki chodnik dla pieszych. Dzięki polepszonym parametrom technicznym poprawi się bezpieczeństwo dla kierowców i dla pieszych.

Planowany termin zakończenia prac przy nowym moście
to koniec października br.

Osoby mieszkające od strony Ibramowic, muszą korzystać z objazdów zgodnie ze znakami drogowymi. W trakcie budowy mostu nie będzie możliwe przejście pieszych przez rzekę (brak kładki)!