W październiku dzieci z przedszkoli w Gminie Radziemice wzięły udział w akcji edukacyjnej dotyczącej zanieczyszczenie i ochrony powietrza. Spotkania te były podsumowaniem akcji społecznej prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego , która ma na celu  uświadomienie mieszkańców o problemie jakim jest zanieczyszczenie powietrza.

W ramach akcji przedszkola otrzymały oczyszczacze powietrza. Spotkania prowadzone przez nauczycieli opierały się na zabawach i eksperymentach z powietrzem, dzieci wspólnie wykonywały prace plastyczne, słuchały bajki pt.: „Uwaga! Alarm! Smogo Smok”. Między dziećmi a prowadzącymi zajęcia wywiązywały się dyskusje na temat dbania o środowisko i powietrze. Przedszkolaki świetnie się bawiły, udzielały mądrych i cennych rad jak uratować świat i pomóc Ziemi oddychać.

 Dlaczego oczyszczacze?

Problemu jakości powietrza nie da rozwiązać się w ciągu jednego roku. To mozolna praca wielu ludzi, w tym samorządu województwa małopolskiego, której celem jest m.in. zmiana świadomości społecznej, a co za tym idzie – postaw. Między innymi dzięki działaniom Ekodoradców, wiele już uległo zmianie. Pokazują to najnowsze badania przeprowadzone wśród Małopolan. Dla 44% z nas zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny osobisty problem, podczas, gdy 2 lata temu uważało tak tylko 28% respondentów. Dzieci są w grupie osób najbardziej narażonych na zanieczyszczone powietrze, dlatego w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego przez Unię Europejska, zdecydowano się na zakup tego typu urządzeń.

Wybrany model oczyszczacza powietrza

W ramach przetargu nieograniczonego na dostawę oczyszczaczy powietrza jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Eurocentrum – Polska Sp. z o. o, która zaoferowała model: AirClinic K07 o następujących parametrach:

Wydajność oczyszczacza: 388 m³/h.
CADR (współczynnik dostarczania czystego powietrza): 331,9 m³/h.
Filtry: wstępny, z węglem aktywnym i HEPA klasy H13. Filtr HEPA jest zbudowany z polipropylenu.
Głośność na najwyższym trybie pracy: 55 dB.
Pobór mocy na najwyższym trybie pracy: 80,2 W.
Tryb pracy automatyczny działający w oparciu o czujnik, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących w pomieszczeniu warunków.
Nie posiada lampy UV i jonizacji.
Nie posiada funkcji nawilżania.
System montażu: wolnostojący.
Posiada blokadę rodzicielską.