Szanowni Państwo,

od 1 lipca 2021 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji  i   remontów   oraz   o   centralnej   ewidencji   emisyjności   budynków,   każdy   Właściciel   lub  Zarządca   nieruchomości   ma   obowiązek   złożenia   deklaracji   źródeł   ciepła   do   Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Na złożenie deklaracji wyznaczony został okres 12 miesięcy.

 Jeśli nowe źródło ciepła zostało zainstalowane po 1 lipca br. termin ten wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia. Deklarację można złożyć  drogą elektroniczną na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/

W przypadku braku możliwości wypełnienia wersji elektronicznej deklaracji, mogą Państwo wypełnić wersję papierową i dostarczyć  na Dziennik Podawczy tut. Urzędu.

Do pobrania:

Deklaracja dotyczaca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw