W ramach Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA/ LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej” oraz przy współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym na terenie gminy Radziemice w okresie  od 01.03 do15.03.2021 r. jest prowadzony pomiar pyłu zawieszonego PM10. Badanie przy użyciu pyłomierza przystosowanego do pomiarów środowiskowych, który jest zainstalowany na dachu budynku Zespołu Szkół w Radziemicach. Wyniki  przeprowadzonych pomiarów są dostępne na :http://radziemice.gmina.pl/life/