Pyłomierz – badanie jakości powietrza w Gminie Radziemice       

W ramach Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA/ LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej” oraz przy współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym na terenie gminy Radziemice został przeprowadzony pomiar pyłu zawieszonego PM10. Badanie zostało przeprowadzone od 23.11-13.12.2017, przy użyciu pyłomierza przystosowanego do pomiarów środowiskowych, który był zainstalowany na dachu budynku Zespołu Szkół w Radziemicach. Wyniki  przeprowadzonych pomiarów są dostępne na   http://radziemice.gmina.pl/smog/.

Wyniki są niepokojące, przy bezwietrznej pogodzie wyniki często przekraczały dopuszczalny poziom. A przecież czyste powietrze to dobrze natleniona krew, lepsze samopoczucie, więcej energii, znaczne ograniczenie chorób układu oddechowego i krwionośnego. To zdrowa gleba, na której uprawiamy warzywa, owoce i zboże i czyste środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce są przestarzałe, nieefektywne domowe piece centralnego ogrzewania, w których spala się słabej jakości węgiel, muł i odpady. Na 90% powierzchni Polski – w miastach i wsiach – pył ze spalania w domowych piecach grzewczych przekracza normy. Wdychany wnika do krwi i uszkadza narządy wewnętrzne. Musimy mieć świadomość że sami niszczymy swoje zdrowie.

Osoby, które spalają odpady łamią prawo dotyczące ochrony środowiska i zagrożeń epidemiologicznych oraz przepisy przeciw pożarowe. Za spalenie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu. Kominy, w wyniku palenia śmieciami często zapychają się sadzą, co może skończyć się dla domowników zaczadzeniem i zapaleniem przewodu kominowego.

Spalanie śmieci w domowych piecach centralnego ogrzewania powoduje rozprzestrzenianie do powietrza oprócz pyłu także rakotwórczych dioksyn. Ludzie, którzy palą w piecach złej jakości węglem, mułem i odpadami nie oszczędzają żadnych pieniędzy, mimo, że tym się kierują. Trują siebie i najbliższych, zanieczyszczają glebę i wodę, degradują środowisko, w którym żyją.