W dniu 29.04.2019 r. odbyło się spotkanie DKK w trakcie prelekcji wygłoszonej przez eko-doradcę, uczestnicy mieli okazję zapoznać się szczegółowo z zapisami tzw. uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Zły stan jakości powietrza w Małopolsce był główną przyczyną podjęcia przez Województwo Małopolskie  ambitnych działań, w celu ograniczenia zanieczyszczeń  powietrza. Celem tych działań jest poprawa zdrowia mieszkańców i większy komfort życia.  Uchwała jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich na obszarze województwa małopolskiego – osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Dotyczy więc budynków mieszkalnych, ale także budynków gospodarczych, szklarni, tuneli foliowych. Ograniczenia obejmują wszystkie instalacje, w których następuje spalanie paliw. Na spotkaniu dużo uwagi poświęcono takim tematom jak odnawialne źródła energii, właściwa gospodarka odpadami, jakość dostępnych paliw. Ciekawym tematem spotkania okazała się paulownia, nazywana również drzewem przyszłości, nie tylko szybko rośnie ale również ze względu na silny system korzeniowy po ścięciu ponownie odrasta, umożliwiając kolejne zbiory. Drewno paulowni nie wypacza się, jest gładkie, lekkie bez sęków i żywicy, 70% stanowi pień wykorzystywany w przemyśle drzewnym, pozostałe 30% może zostać przetworzone na biomasę. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę również na wysokie walory dekoracyjne drzewa, piękne duże liście i wspaniałe kwiaty.