W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Radziemice, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze. zm.) art. 191 – Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów tj.

 • plastikowych pojemników i butelek oraz innych plastikowych opakowań,
 • starych opon  i odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
  elementów drewnianych pokrytych lakierem,
  podkładów kolejowych,
 • opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu.

Grozi za to kara grzywny nawet do 5 tys. zł.
Spalając odpady w piecach trujemy siebie, swoich najbliższych, sąsiadów, powietrze, wodę i glebę, zanieczyszczamy środowisko, w którym mieszkamy.

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi oddechowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożaru domu.

MIEJMY NA UWADZE ZDROWIE SWOJE I INNYCH LUDZI.
DBAJMY O POWIETRZE I ŚRODOWISKO