Już po raz kolejny Województwo Małopolskie włącza się w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia –  Green Week. Jest to wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem  „ Zero zanieczyszczeń to zdrowsi ludzie i zdrowsza planeta”.

Tegoroczne obchody #EU Green Week 2021 z powodzeniem mogą zostać przeniesione do Internetu, prasy, radia, mediów społecznościowych czy telewizji, a także być zorganizowane na zewnątrz, tak aby ograniczyć kontakt w zamkniętych pomieszczeniach- dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Radziemice, zwłaszcza tych najmłodszych do udziału
w naszym konkursie!

Konkurs organizowany jest w ramach akcji edukacyjnej prowadzonej przez Ekodoradcę Gminy Radziemice w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Celem konkursu jest zainteresowanie mieszkańców tematem ochrony środowiska. Konkurs ma kształtować postawy proekologiczne.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu o tematyce ekologicznej z motywem Gminy Radziemice (miejsce, budynek, przedmiot kojarzący się z Gminą), zachęcającego dbania o powietrze, którym oddychamy  ( w szczególności wymiany starych kotłów węglowych , nie palenia śmieci, korzystania z odnawialnych źródeł energii, poruszania się ekologicznymi środkami transportu).

karta uczestnictwa

Regulamin_konkursu