W najbliższych tygodniach upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Radziemicach będą prowadzić kontrole przestrzegania przepisów w zakresie spalania odpadów oraz zapisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Celem kontroli jest przede wszystkim uświadomienie mieszkańców jak duży wpływ na otaczające środowisko ma to, czym palimy i w jakich urządzeniach powinniśmy to paliwo spalać. Chcemy również poinformować mieszkańców o przepisach jakie wprowadziła uchwała antysmogowa, czyli o terminach, które należy dochować w zakresie wymiany starych, nieefektywnych kotłów.

Szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie i życie jest niezaprzeczalny! Jest to problem epokowy, cywilizacyjny, z którym musimy się zmierzyć.

Większość zanieczyszczeń powietrza pochodzi z tzw. niskiej emisji, czyli potocznie mówiąc: z kominów naszych domów. Spalanie paliw stałych (węgla, drewna), a także śmieci w niskosprawnych kotłach, powoduje emisję rakotwórczych substancji do powietrza.

Drodzy Mieszkańcy!
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Obecnie Gmina Radziemice realizuje program wymiany kotłów, a w najbliższych latach przystąpimy do montażu odnawialnych źródeł energii.
Jesteśmy świadomi, że mimo tak szeroko zaplanowanych działań, nie uda się pomóc wszystkim mieszkańcom. Nie poradzimy sobie bez Waszego wsparcia, drodzy Mieszkańcy. Dlatego zwracamy się do Was o pomoc i wsparcie w pracy na rzecz czystego powietrza.

Apelujemy:
• Zwracajcie uwagę w codziennych czynnościach na to, czy Wasze działania nie wpływają negatywnie na zdrowie sąsiadów, a przede wszystkim na zdrowie Wasze i Waszych dzieci,
• Rozmawiajcie z sąsiadami o wspólnych działaniach poprawiających jakość powietrza, wymieniajcie się doświadczeniami i dobrymi pomysłami. Każda duża zmiana, rozpoczyna się od małych kroków.
• Na miarę swoich możliwości finansowych podejmujcie działania zmierzające do wymiany nieefektywnych systemów ogrzewania, na nowoczesne, ekologiczne i wysokosprawne metody ogrzewania domów,
• Potraktujcie, tak jak my, sprawę jakości powietrza, jako sprawę priorytetową do poprawy! Od jakości powietrza zależy nasze zdrowie i przyszłość naszych dzieci.

Jednocześnie przypominamy i prosimy o stosowanie się do następujących przepisów prawa:

  • Od 1 lipca 2017 r. osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła albo wymieniają kocioł na nowy, są zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.
  • Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – przepisy prawa nie przewidują nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą zobowiązani zainstalować nowoczesny kocioł spełniający wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.
  • Od 1 lipca 2017 r. nie wolno palić flotem i mułem węglowym oraz drewnem i biomasą o wilgotności powyżej 20% (niesezonowanym), które emitują bardzo dużą ilość pyłów zawieszonych (PM10) i rakotwórczego benzo(a)pirenu, trując nas wszystkich!
  • Od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe, czy popularne „nowoczesne kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.
  • Do końca 2022 r. konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy mają 4 lata na wymianę tych kotłów.
  • Do końca 2026 r. trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Mieszkańcy mają na ich wymianę 8 lat. To prawie tyle ile wynosi żywotność tych kotłów, która w praktyce oceniana jest zazwyczaj na 8-10 lat.
  • Prawo ochrony środowiska i kodeks karny jasno określają zakaz spalania odpadów.

Dziękujemy Wam, drodzy Mieszkańcy, za dotychczasowe zaangażowanie w poprawę jakości powietrza. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie poprawimy jakości powietrza z dnia na dzień. Jest to proces długotrwały, dlatego zachęcamy do zaangażowania się i wspierania działań służących poprawie jakości powietrza. Zróbmy to dla nas i dla naszych dzieci!

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.