Projekt realizowany od 04.02.2019 r.- 30.06.2019 r.

Grupa docelowa to dzieci w wieku od 3 do 6 lat ze Szkoły Podstawowej w Radziemicach i Zielenicach.

Celem zadania jest rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem fizyki i przyrody oraz nauczenie ich prowadzana obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

W ramach projektu został przeprowadzony cykl zajęć pozwalający dzieciom zrozumieć zjawiska zachodzące w otaczającym je świecie, opanowanie podstawowych pojęć z dziedziny fizyki i rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia, nawiązano współpracę z Kołem naukowym BOZON działającym przy wydziale fizyki i informatyki stosowanej AGH, zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci z dziedziny fizyki przez studentów w.w. Koła,  nawiązano współprace z Muzeum Inżynierii Miejskiej (zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń), został zorganizowany wyjazd do muzeum AGH, nawiązano współprace z „Cetonią” i przeprowadzono warsztaty, zorganizowano „Dzień Naukowca” oraz „Maraton Przedszkolaka”