Projekt realizowany od 04.06.2018 r.- 31.10.2018 r.

Grupa docelowa to dzieci ze Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Radziemicach.

Realizacja zadania  polegała  na stworzeniu warunków do odbudowy populacji owadów zapylających oraz edukacji ekologicznej, aby uświadomić  dzieciom i młodzieży,  że pszczoła,  jest kluczowym elementem w otaczającym ich ekosystemie.

Cele realizacji zadania publicznego:

– stworzenie warunków do odbudowy populacji owadów zapylających

– kształtowanie współodpowiedzialności za otaczające środowisko,

Rezultaty zadania:

– posadzenie roślin miododajnych

– objęcie 50 dzieci warsztatami  wyjazdowymi  w pasiece pszczelej.