Projekt realizowany od  2017-03-06 – 2017-05-31

Celem projektu to  popularyzacja i promocja tradycji, kultury oraz budowanie relacji międzypokoleniowych. W ramach projektu  zostały  zorganizowane warsztaty międzypokoleniowe „Pochód Palm” oraz przedstawienie teatralne o tematyce związanej z tradycjami wielkanocnymi. Jako priorytet potraktowano przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji regionalnych bogatej i zróżnicowanej, ale zarazem w przystępnej i atrakcyjnej formie. Warsztatami objęto  dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radziemicach . Warsztaty przeprowadziło Koło Gospodyń Wiejskich z Przemęczanek wraz z wyznaczonymi  nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Radziemicach. Drugą integralną częścią będzie przygotowanie przez dzieci przy współpracy z nauczycielami przedstawienia o tematyce zwyczajów wielkanocnych. Zostało ono wystawione nie tylko w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej, Zespole Szkół w Radziemicach, Kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Radziemicach, ale także w Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach dla których każdy cykliczny przyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej w Radziemicach jest wyjątkowym wydarzeniem. Kolejnym etapem było wspólne przygotowanie „Pochodu Palm”. Beneficjentami zadania byli uczestnicy warsztatów, a adresatami projektu mieszkańcy Gminy Radziemice.