Projekt realizowany od 2018-09-11 – 2018-12-24

Celem projektu jest budowanie relacji między ludźmi „różnych pokoleń”, popularyzacja kultury i tradycji, wzbudzanie obopólnej ciekawości oraz pozytywnych emocji oraz odkrywanie wspólnych zainteresowań, co stworzy warunki do dalszych spotkań.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty ze wspomnieniami wokół tradycji, obrzędów, bożonarodzeniowych również innych krajów dla ok. 125 dzieci, na których będą przygotowywane tradycyjne ozdoby świąteczne (np. ozdoby choinkowe, stroiki, kartki świąteczne i zaproszenia) oraz szopki bożonarodzeniowe. Przygotują tradycyjne słodycze używane jako ozdoby choinkowe /pierniczki, kolorowe cukierki/. Następnie koło teatralno- filmowe przygotuje inscenizację opartą na motywach „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa, ukazującą magię i potęgę Świąt Bożego

Narodzenia. Przygotowany został  także program kolędniczy oparty na „starodawnych” tekstach ludowych . Uwieńczeniem projektu będzie wspólne spotkanie dzieci, rodziców i dziadków, na którym zaprezentowane zostało przedstawienie pt. „Opowieść wigilijna”.  Uczestnikami spotkania byli dzieci z terenu Gminy Radziemice ich rodzice i dziadkowie.