Utworzenie Izby Pamięci Senatora Edwarda Kleszczyńskiego

Projekt pn. „Utworzenie Izby Pamięci Senatora Edwarda Kleszczyńskiego” jest realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Razem, Bliżej, Nowocześniej w miejscowości Radziemice.
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy o lokalnych postaciach historycznych oraz pobudzenie lokalnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. Na bazie posiadanych pamiątek zostanie utworzona Izba Pamięci w Szkole Podstawowej w Radziemicach poświęcona Patronowi Szkoły Edwardowi Kleszczyńskiemu. Przeprowadzone będą warsztaty edukacyjne dla dzieci poświęcone Patronowi Szkoły. Nakręcony będzie film dokumentalny o Edwardzie Kleszczyńskim przygotowany przez członków koła filmowego działającego w Szkole Podstawowej w Radziemicach. Uwieńczeniem projektu, będzie zorganizowanie w listopadzie przy okazji Narodowego Święta Niepodległości Międzyszkolnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej im. Senatora Edwarda Kleszczyńskiego, na którym przedstawiony zostanie film nakręcony podczas warsztatów. Poprzez realizację projektu dzieci i młodzież znacznie zwiększą swoją wiedzę o lokalnych postaciach historycznych, poprzez utworzenie w naszym regionie Izby Pamięci ożywienie społeczno – kulturowe dzieci, młodzież zaczęli interesować się Postacią Kleszczyńskiego oraz historią regionu.
Projekt pn. „Utworzenie Izby Pamięci Senatora Edwarda Kleszczyńskiego” jest współfinansowanym w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie”