Gmina Radziemice

  
  

Uprzejmie zapraszam na XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 r. (tj. poniedziałek)
o godz. 15:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Czytaj więcej

Urząd Gminy Radziemice przypomina wszystkim producentom rolnym z terenu Gminy Radziemice, że w miesiącu sierpniu przypada drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Przypomnienie dotyczy producentów rolnych, którzy nie składali bądź nie wykorzystali limitu 86 litrów na 1 ha, składając wniosek w miesiącu lutym.

DRUGI TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

– od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. – wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Wniosek do pobrania

uermalop ue

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej

Święto Czosnkiem pachnące!

24 lipca odbyło się IX Małopolskie Święto Czosnku w Obrażejowicach. Święto organizowane jest od 2007r. przy współpracy dwóch gmin słynących z produkcji czosnku – gminy Radziemice i Słomniki. Aromatyczne święto swoją obecnością zaszczyciło wielu znakomitych gości m.in. Władysław Kosiniak – Kamysz – Prezes Partii Polskie Stronnictwo Ludowe, Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Ćwik – Wicewojewoda Małopolski. Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Grzegorz Cichy – Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, Zbigniew Daros – Wicestarosta Powiatu Proszowickiego oraz wiele, wiele innych.

Swoje stoiska informacyjne prezentowała m.in.: Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN, Firma AMPLUS, „Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski”.

Czytaj więcej

W związku z podpisaniem przez Wojewodę Obwieszczenia z dnia 26 lipca 2016 r. podającego do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego uprzejmie proszę o publikację wskazanego obwieszczenia na stronie podmiotowej BIP Urzędu, stronie internetowej Urzędu, zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz o potwierdzenie dokonania ww. czynności w formie elektronicznej (epuap).
z wyrazami szacunku

Z up. Wojewody Małopolskiego
mgr Monika Majsak-Białczyk
Radca Prawny
Kierownik Oddziału
w Wydziale Prawnym i Nadzoru
(podpis elektroniczny)

Rozporządzenie Porządkowe – tonaż – zmiana

Obwieszczenie Rozporządzenia Porządkowego – tonaż – zmiana

Szlachetna Paczka poszukuje Lidera Rejonu, który podejmie się zbudowania zespołu wolontariuszy i sprawowania nad nimi pieczy podczas przedświątecznej akcji pomocy najuboższym w Proszowicach.

Zarządzanie projektami i ludźmi, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, doświadczenie w organizowaniu dużych wydarzeń, praca w grupie, współpraca z biznesem i wiele innych – chcesz zdobyć cenne na rynku pracy kompetencje? Zostań Liderem SZLACHETNEJ PACZKI w PROSZOWICACH. Twoja praca przełoży się nie tylko na Twój rozwój, ale też na pomoc dzieciom i pomoc ubogim. Sprawdź, ile możesz zyskać na www.superw.pl. Na zgłoszenia czekamy do 22 lipca!

grafika_na_strone_internetowa