Gmina Radziemice

  
  

Uprzejmie zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. (tj. wtorek) o godz. 12:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Czytaj więcej

logo_marrMałopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. rozpoczęła realizację projektu „Dobry Czas na Biznes” finansowanego z działania 8.3.1 RPO.

Projekt skierowany jest do osób z terenu Powiatu Proszowickiego

nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia, w tym:

  • długotrwale bezrobotnych,
  • z niepełnosprawnościami,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • powyżej 50 roku życia,

 

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

             Wójt Gminy Radziemice informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Czytaj więcej

aalWielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach

Z a p r a s z a

do wzięcia udziału w konkursie  fotograficznym

„Zabytki i urokliwe miejsca Gminy Radziemice”.

Konkurs rozpoczął się 1 września i będzie trwał

do 17 października br.

Czytaj więcej

Po zebraniu ostatnich kłosów zboża nadszedł czas na uroczyste święto plonów, obrzędowe zakończenie zbioru płodów ziemi. Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i chleba tworzą istotę tej prastarej uroczystości.

W niedzielę 28 sierpnia od wczesnych godzin rannych, mieszkańcy Kowar dekorowali swoje gospodarstwa, aby godnie i radośnie powitać wszystkich dożynkowych gości.

Czytaj więcej

Uprzejmie zapraszam na XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 r. (tj. poniedziałek)
o godz. 15:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Czytaj więcej

Urząd Gminy Radziemice przypomina wszystkim producentom rolnym z terenu Gminy Radziemice, że w miesiącu sierpniu przypada drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Przypomnienie dotyczy producentów rolnych, którzy nie składali bądź nie wykorzystali limitu 86 litrów na 1 ha, składając wniosek w miesiącu lutym.

DRUGI TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

– od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. – wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Wniosek do pobrania

uermalop ue

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej

Święto Czosnkiem pachnące!

24 lipca odbyło się IX Małopolskie Święto Czosnku w Obrażejowicach. Święto organizowane jest od 2007r. przy współpracy dwóch gmin słynących z produkcji czosnku – gminy Radziemice i Słomniki. Aromatyczne święto swoją obecnością zaszczyciło wielu znakomitych gości m.in. Władysław Kosiniak – Kamysz – Prezes Partii Polskie Stronnictwo Ludowe, Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Ćwik – Wicewojewoda Małopolski. Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Grzegorz Cichy – Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, Zbigniew Daros – Wicestarosta Powiatu Proszowickiego oraz wiele, wiele innych.

Swoje stoiska informacyjne prezentowała m.in.: Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN, Firma AMPLUS, „Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski”.

Czytaj więcej