Gmina Radziemice

dozynki2015_1Dożynki to jeden z najstarszych obyczajów związanych z pracą rolnika. Podsumowywały one okres najcięższych prac rolnych – żniwa, dlatego tradycja uroczystego ich zakończenia utrzymała się do dnia dzisiejszego. Po kilkuletniej przerwie w niedzielę 30 sierpnia 2015 roku Dożynki Gminne w Radziemicach wróciły do kalendarza gminnych imprez. Czytaj dalej

Już od wielu lat dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. Są też okazją do wypoczynku i dobrej zabawy po pełnej wysiłku pracy.

Zapraszamy na Dożynki Gminne do Radziemic w niedzielę 30 sierpnia 2015 roku.

O godz. 15:00 w Kościele Parafialnym w Radziemicach odbędzie się Msza Święta w intencji Rolników. Później przemarsz na Amfiteatr koło Urzędu Gminy. Zapraszamy na bezpłatne atrakcje dla dzieci!

Czytaj dalej

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Radziemice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Radziemice km 0+000 do 0+600 dz. nr ewid. 374” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę:  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Czytaj dalej

Wójt Gminy Radziemice podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Czytaj dalej

Uwaga wszyscy Wykonawcy (ubiegający się o udzielenie zamówienia). Zmiana zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Radziemice km 0+000 – 0+600 dz. nr ewid. 374”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. wprowadza zmiany do zapisów SIWZ (pełna treść w załączeniu).

Czytaj dalej

Radziemice: Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Radziemice km 0+000 – 0+600 dz. nr ewid. 374
Numer ogłoszenia: 187104 – 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Czytaj dalej

logosy

Starosta Proszowicki wraz z Organizatorami zaprasza

Trasę długości około 50 kilometrów pokonają w niedzielę 26 lipca, uczestnicy wycieczki rowerowej, organizowanej w ramach projektu „Akcja Zdrowie!”. Do udziału w rajdzie zaprasza Starosta Proszowicki wraz z Organizatorami.

Czytaj dalej

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Radziemice informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont remizy strażackiej w Kowarach” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę:

DARIUSZ LUTY  Klimontów 340, 32-100 Proszowice za cenę brutto: 138 609,66 zł.

info_o_wykonawcy_KOWARY

Wójt Gminy Radziemice oraz Burmistrz Gminy Słomniki serdecznie zapraszają wszystkich producentów czosnku oraz wszystkich mieszkańców na VIII Małopolskiego Święta Czosnku. Impreza ta wpisała się w tradycję regionu Małopolski i została ujęta w kalendarzu wydarzeń programu Województwa Małopolskiego „Zasmakuj w Małopolsce”. Ponadto została objęta programem „Małopolska- Nasz Region, Nasza Szansa”. Tegoroczne Małopolskie Święto Czosnku będzie miało miejsce w tym roku w dniu 26 lipca 2015r. w Prandocinie (gmina Słomniki). Początek od godziny 15:00.

Czytaj dalej