Gmina Radziemice

  
  

Uprzejmie zapraszam na XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 8:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał:

a) uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.

b) uchwała w sprawie: udzielenia dotacji.

4. Zamknięcie obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

plakat_konferencja

logo rewitalizacja

W związku z przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Radziemice, Wójt Gminy zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, społeczników oraz wszystkie osoby zainteresowane rewitalizacją i rozwojem Gminy Radziemice do udziału w konsultacjach społecznych.

Czytaj więcej

Zgodnie z § 1.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (Dz. U.  z 2016r. poz. 2091)

Posiadacz drobiu lub innych ptaków zobowiązany jest między innymi:

  • Zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii miejsce, w którym je utrzymuje
  • Utrzymywać drób i ptaki w zamkniętych obiektach lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt ich z ptakami dzikimi
  • Utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki
  • Karmić i poić drób i ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami
  • Wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków gdzie utrzymywany jest drób.

Za nieprzestrzeganie powyższych obowiązków przewidziane są bardzo dotkliwe kary.

zgłoszenie drobiu

nekrolog znowak

W dniu 6 grudnia rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, które potrwają do 5 stycznia 2017 roku.

Jednocześnie dla wszystkich zainteresowanych osobistym udziałem w konsultacjach zorganizowane zostało wysłuchanie publiczne. Otwarte spotkanie odbędzie się 4 stycznia 2016 r. o godz. 16.00 w Centrum Kongresowym w auli na parterze w budynku Wydziału Leśnego przy al. 29 listopada 46 w Krakowie.

zwm

kartak BN

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Czytaj więcej