Gmina Radziemice

  
  

plakat pomoc1

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na
olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Procedura zwrotu w 2017

Uprzejmie zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 8:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Czytaj więcej

Kwalifikacja wojskowa dla gminy Radziemice odbędzie się w dniu

11 kwietnia 2017r w Miejskim Domie Kultury Proszowice ul. Rynek 18

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Czytaj więcej

mar

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) rozpoczęła projekt „Dobry Czas na Biznes – KOM” Program jest skierowany do osób po 30 roku życia, zainteresowanych założeniem własnej firmy, mieszkających w  powiecie proszowickim, miechowskim, bocheńskim, myślenickim, wielickim, krakowskim lub na terenie miasta Krakowa. Zakłada się, że na terenie każdego z powiatów powstanie ok.100 nowych mikroprzedsiębiorstw. Każdy kandydat zakwalifikowany do projektu może liczyć na  kwotę dofinansowania w wysokości 24.500 zł.  Dodatkowo wykwalifikowani doradcy zatrudnieni przez MARR S.A gwarantują pomoc zarówno przed założeniem firmy m.in. w pisaniu biznes planu, jak i przez pierwszy rok prowadzenia działalności. Pomoc w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych oraz wszelkie informacje uzyskać można w Powiatowym Punkcie Informacyjnym powiatu proszowickiego przy ulicy Krakowskiej 18 A W Proszowicach oraz pod numerami telefonu: 12 617 99 88, 785 056 877 – Powiat Proszowicki

 Szczegółowe informacje na www.marr.pl

Uprzejmie zapraszam na XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 8:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał:

a) uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.

b) uchwała w sprawie: udzielenia dotacji.

4. Zamknięcie obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

plakat_konferencja

Zgodnie z § 1.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (Dz. U.  z 2016r. poz. 2091)

Posiadacz drobiu lub innych ptaków zobowiązany jest między innymi:

  • Zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii miejsce, w którym je utrzymuje
  • Utrzymywać drób i ptaki w zamkniętych obiektach lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt ich z ptakami dzikimi
  • Utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki
  • Karmić i poić drób i ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami
  • Wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków gdzie utrzymywany jest drób.

Za nieprzestrzeganie powyższych obowiązków przewidziane są bardzo dotkliwe kary.

zgłoszenie drobiu

nekrolog znowak