Gmina Radziemice

  
  

Szlachetna Paczka poszukuje Lidera Rejonu, który podejmie się zbudowania zespołu wolontariuszy i sprawowania nad nimi pieczy podczas przedświątecznej akcji pomocy najuboższym w Proszowicach.

Zarządzanie projektami i ludźmi, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, doświadczenie w organizowaniu dużych wydarzeń, praca w grupie, współpraca z biznesem i wiele innych – chcesz zdobyć cenne na rynku pracy kompetencje? Zostań Liderem SZLACHETNEJ PACZKI w PROSZOWICACH. Twoja praca przełoży się nie tylko na Twój rozwój, ale też na pomoc dzieciom i pomoc ubogim. Sprawdź, ile możesz zyskać na www.superw.pl. Na zgłoszenia czekamy do 22 lipca!

grafika_na_strone_internetowa

solar Wójt Gminy Radziemice informuje, że gmina RADZIEMICE rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. Poziom dofinansowania wynosi aż 60%. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet uczestnictwa  w projekcie. Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Czytaj więcej

WÓJT GMINY RADZIEMICE

   32-107 RADZIEMICE

Radziemice dnia: 04.07.2016 r.

Nasz znak: RKG-II.6733.5.2016 r.

 

O B W  I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) Wójt Gminy Radziemice zawiadamia, że w dniu 04 lipca 2016 r. na wniosek: Tauron Dystrybucja SA Oddział Kraków, Rejon Nowa Huta os. Zgody 14, 31-951 Kraków zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

Budowa stacji transformatorowej wraz z linią energetyczną SN i powiązaniem z linią nN, Gmina Radziemice, Błogocice na działkach ozn. nr  66/2, 67/2, 68, 69/2 i 70

Czytaj więcej

Prezesa KRUS – Pan Jacek Dubiński – apeluje o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji.

Każda  refleksja rodzica nad bezpieczeństwem dziecka ma istotne znaczenie i może zapobiec wielu nieszczęściom.

Rutyna i pośpiech nie sprzyjają bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Rolnicy często nie zwracają uwagi czasem na banalne przeszkody a które mogą być przyczyną wielu tragedii.

2016_06_27_pla_KRUS_-_Kopia

list Prezesa

10 czerwca 2016 r. w Dwuoddziałowym Punkcie Przedszkolnym w Łętkowicach pod hasłem „Mama i Tata to najcenniejszy skarb” odbył się Dzień Rodziny. Uroczystość powitaniem wszystkich przybyłych gości rozpoczęła Pani dyrektor – Anna Więcławek. Odnosząc się do słów zawartych w cytacie złożyła wszystkim rodzicom moc najserdeczniejszych życzeń. Dołączył się do nich również obecny na uroczystości Wójt Gminy Radziemice – Pan Marek Słowiński.

Czytaj więcej