1.8 C
Radziemice
wtorek, Styczeń 31, 2023

Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu zakupu gruntu rolnego

Protokół z postępowania wyjaśniającego i oświadczenie podatnika będącym przedsiębiorcą

Oświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1

Deklaracja w sprawie podatku rolnego DR-1

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości DN-1

Deklaracja w sprawie podatku leśnego DL-1

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Zmień rozmiar czcionki
Ustaw kontrast