16.7 C
Radziemice
piątek, Czerwiec 14, 2024

Uchwała w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2024 rok

Deklaracja zabudowa jednorodzinna

Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu zakupu gruntu rolnego

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Protokół z postępowania wyjaśniającego i oświadczenie podatnika będącym przedsiębiorcą

Oświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis

Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
Zmień rozmiar czcionki
Ustaw kontrast