18.7 C
Radziemice
poniedziałek, Maj 29, 2023

Deklaracja zabudowa jednorodzinna

Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu zakupu gruntu rolnego

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Protokół z postępowania wyjaśniającego i oświadczenie podatnika będącym przedsiębiorcą

Oświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis

Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
Zmień rozmiar czcionki
Ustaw kontrast