Konsultacje społeczne – Statut Sołectw

Wójt Gminy Radziemice

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw: Błogocice, Dodów, Kaczowice, Kąty, Kowary, Lelowice, Łętkowice, Łętkowice-Kolonia, Obrażejowice, Przemęczanki, Przemęczany, Radziemice, Smoniowice, Wierzbica, Wrocimowice, Zielenice.

 

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 4 kwietnia i trwać będą do 21 kwietnia 2023r.

 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie obwieszczenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały na stronie internetowej Gminy Radziemice, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziemice.

Opinie i uwagi można zgłaszać pisemnie na formularzu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@radziemice.gmina.pl, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice z dopiskiem konsultacje społeczne – statutu.

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.

Dokumenty:

zarządzenie konsultacje statuty sołectw

projekt uchwały – statut sołectw

Załącznik nr 2 do Zarządzenia statuty

ogłoszenie ws konsultacji statutów sołectw