16.7 C
Radziemice
piątek, Czerwiec 14, 2024

Szanowni Państwo,

Gmina Radziemice przystąpiła do opracowania kluczowego dokumentu Strategicznego – Strategii Rozwoju Gminy Radziemice na lata 2023-2033. Strategia określi główne kierunki rozwoju naszej gminy na najbliższe 10 lat. Kluczowe znaczenie ma dla nas Państwa opinia, pomysły i  zaangażowanie w proces tworzenia strategii.Prosimy o wypełnienie poniższej, krótkiej, anonimowej ankiety, która pozwoli zdiagnozować mocne strony naszej gminy i określić wyzwania na przyszłość.

Szanowni Mieszkańcy,
Zapraszamy do udziału w warsztatach strategicznych w ramach Prac nad Strategią Rozwoju Gminy Radziemice 2023 – 2033.To okazja aby podzielili się Państwo swoimi pomysłami oraz abyśmy wspólnie mogli porozmawiać o wyzwaniach stojących przed naszą gminą.
Warsztaty strategiczne odbędą się 10 marca 2023r. o godzinie 10.30 w Gminnym Ośrodku Kultury.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której na bieżąco informujemy o postępach prac nad strategią.

Zachęcamy także do wypełnienia ankiety diagnostycznej

Serdecznie zapraszam
Wójt Gminy Radziemice
Marek Słowiński

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie, już teraz zapraszam na warsztaty rozwojowe oraz zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej www.radziemice.gmina.pl, na której na bieżąco informujemy o postępach prac nad Strategią Radziemice 2033.

z poważaniem
Wójt Gminy Radziemice
Marek Słowiński

W poniższych zakładkach będziemy publikować kluczowe informacje i dokumenty związane z przygotowanie naszej strategii.

W dniu  10 marca 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Radziemicach odbyły się warsztaty  strategiczne w ramach Prac nad Strategią Rozwoju Gminy Radziemice 2023 – 2033.  Warsztaty przeprowadził dr Hubert Guz. Uczestnicy  warsztatów podzielili się swoimi pomysłami wspólnie dyskutowali o potrzebach planach oraz kierunkach rozwoju Gminy

Szanowni Państwo

Opracowaliśmy projekt Strategii Rozwoju Gminy Radziemice na lata 2023-2033.Zapraszamy Państwa do zgłaszania uwag do tego dokumentu w ramach konsultacji społecznych w okresie od
22 sierpnia 2023 r. do 29 września 2023 r.

Uwagi do Strategii można zgłaszać:- za pomocą poczty elektronicznej na adres: k.tasak@radziemice.gmina.pl,

– pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy – Radziemice 74, 32-107 Radziemice, pocztą na adres Urzędu Gminy – Radziemice 74, 32-107 Radziemice

– ustnie lub pisemnej podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w dniach: 30 sierpnia 2023 r. w godzinach 8:00 – 12:00 oraz 13 września 2023 r. w godzinach 12:00 – 15:00  w budynku Urzędu Gminy Radziemice.

– podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 8 września o godzinie 8.00 w GOK Radziemice – zapraszamy do udziału.

 

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie

Wójt Gminy

Zmień rozmiar czcionki
Ustaw kontrast