Struktura Urzędu

Marek Słowiński – Wójt Gminy

Piotr Łakomy
Zastępca Wójta Gminy
(12) 385 62 44
wew. 118
mail
Edyta Zapart-Świdzińska
Skarbnik Gminy
(12) 385 62 44 wew. 102
Anna Jelonkiewicz
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
(12) 385 62 44 wew. 119
mail
Anna Węgrzynowicz
Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami i programu LIFE
(12) 385 62 44 wew. 108
mail
Ryszard Łakomy
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
(12) 385 62 44 wew. 106
Anna Nocoń
Inspektor ds. księgowości podatkowej
(12) 385 62 44 wew. 107
Agnieszka Niewiara
Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej
(12) 385 62 44 wew. 121
Renata Nogieć-Hućko
Inspektor ds. kadr i oświaty
(12) 385 62 44 wew. 105
Karolina Tasak
Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych
(12) 385 62 44 wew. 105
Sylwia Nowak
Księgowa Centrum Usług Wspólnych
(12) 385 62 44 wew. 101
Danuta Wilk
Księgowa Centrum Usług Wspólnych
(12) 385 62 44 wew. 103
Marzena Piątek
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(12) 385 62 44 wew. 113
Marta Gajos
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego
(12) 385 62 44 wew.113
Anna Białczyk
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy we Wrocimowicach
(12) 386 06 63
Jolanta Kupczyk
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach
(12) 385 60 30 wew. 20