Czyste Powietrze II

 

Gmina Radziemice Małopolskim Liderem Czystego Powietrza

 W dniu 15 lutego w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się konferencja   połączona z wręczeniem wyróżnień w kategorii: „ Małopolski Lider Czystego powietrza” .Poświęcona była przekazaniu najnowszych informacji nt. realizujących wspólny, ekologiczny cel programów „Czyste Powietrze” .
Najbardziej aktywnym gminom wręczono specjalne wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w realizację programu i zachęcanie mieszkańców do sięgania po wsparcie oferowane przez WFOŚiGW w Krakowie, przy aktywnym wsparciu NFOŚiGW oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wśród  10- ciu wyróżnionych Gmin znalazła się również Gmina Radziemice. Zostaliśmy nagrodzeni dyplomem „Małopolski Lider Czystego Powietrza” za złożenie największej liczby wniosków o dofinansowanie ogółem – proporcjonalnie do ilości budynków jednorodzinnych w gminie w 2022 roku. Cieszymy się z wyróżnienia, które pokazuje ,że punkt Czystego Powietrza w Gminie Radziemice, sprawnie i efektywnie pomaga mieszkańcom gminy skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku oraz wniosków o rozliczenie przyznanych dotacji w ramach zawartych umów.

Nagrodę odebrał Wójt Gminy Radziemice –  mgr Marek Słowiński z rąk Pawła Mirowskiego, wiceszefa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnika Prezesa rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” oraz
dr Kazimierza Koprowskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 Na konferencji dr Kazimierz Koprowski, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawił dane mówiące o skali środków wypłaconych już beneficjentom (według najnowszych statystyk to już 453 mln zł!), opowiedział również  o bieżącej pracy Funduszu nad obsługą wniosków (złożono ich już niemal 61 tysięcy), zaznaczył też obszary najbardziej wrażliwe i istotne w realizacji programu, które stawiają Małopolskę na pierwszym miejscu wśród wszystkich polskich województw realizujących program Czyste Powietrze.

Bardzo dziękujemy za wyróżnienie, motywuje nas do jeszcze efektywniejszych działań na rzecz mieszkańców i poprawy jakości powietrza w naszym rejonie.

 Dane o programie Gminy Radziemice na dzień 31.03.2023

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:   1 098 178,54
Liczba złożonych wniosków:  118
Liczba zawartych umów o dofinansowanie:  98
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:   31

 

                                                                                                    Pracownik punktu
                                                                                                 konsultacyjno- informacyjnego
                                                                                                 „Czyste Powietrze”
                                                                                                 Marta Przeniosło