Uchwały Rady Gminy

Uchwała XXXIX_259_2022 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała XXXIX_259_2022 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała XXXIX_260_2022 w sprawie zmiany uchwały dot wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty

Uchwała XXXIX_261_2022 w sprawie zmiany uchwały dot szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała XXXIX_262_2022 w sprawie zmiany uchwały dot terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

Uchwała nr XXXVI_239_2021 Rady Gminy Radziemice z dnia 10.12.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziemice.

Uchwała nrXXXVI_240_2021 Rady Gminy Radziemice z dnia 10.12.2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Uchwała nr XXXVI_241_2021 Rady Gminy Radziemice z dnia 10.12. 2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XX_156_2020 RADY GMINY RADZIEMICE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr XX_155_2020 RADY GMINY RADZIEMICE w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XX_154_2020 RADY GMINY RADZIEMICE z dnia 30.07.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziemice

UCHWAŁA NR XXV_181_2020 RADY GMINY RADZIEMICE Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 R. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXV_182_2020 RADY GMINY RADZIEMICE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Radziemice