Zakład Gospodarki Komunalnej w Radziemicach prosi mieszkańców gminy Radziemice (właścicieli nieruchomości) o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Radziemicach w celu podpisania umowy na dostawę wody.

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze ZGK Radziemice, w sekretariacie Urzędu Gminy w Radziemicach lub telefoniczne tel. 538 479 480 w godzinach od 745 do 1530.