W dniu 14 listopada 2017 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Smoniowicach (Gmina Radziemice) odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu powiatu proszowickiego w ramach programu „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2017”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Uroczystego przekazania dokonali Marszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak oraz Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Domagała.

W uroczystości uczestniczył również Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Proszowicach  dh Marcin Gaweł (Wójt Gminy Pałecznica) oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach bryg. Janusz Chawiński.

Na spotkanie przybyli również: Burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy, Burmistrz Nowego Brzeska Jan Chojka, Wójt Koniuszy Wiesław Rudek oraz Wójt Gminy Radziemice Marek Słowiński.

Delegacje jednostek OSP przybyłe na przekazanie sprzętu pożarniczego, będące beneficjentami programu: z Gminy Proszowice (OSP Więckowice, Łaganów, Górka Stogniowska, Klimontów, Żębocin, Teresin), Gmina Koszyce OSP Przemyków, Gmina Pałecznica OSP Nadzów, Gmina Nowe Brzesko OSP Hebdów i Kuchary, Gmina Koniusza OSP Biórków Mały, Gmina Radziemice OSP Smoniowice.

Beneficjentem programu z terenu Gminy Radziemice była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Smoniowicach.

Wartość zakupionego wyposażenia wynosi 23 788,00 zł na który OSP Województwo Małopolskie przekazało Gminie Radziemice pomoc finansową w wysokości 11 894,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 11 894,00 zł pokryła Gmina Radziemice w wysokości 6 754,00 zł oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości     5 140,00 .

Wójt Gminy Radziemice złożył podziękowania na ręce Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka oraz Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Adama Domagałę za przyznane dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu specjalistycznego do zapewnienia gotowości bojowej strażaków, wskazując na fakt, iż że w projekcie uczestniczyły wszystkie gminy z terenu całego Powiatu Proszowickiego

Wicemarszałek Województwa Wojciech Kozak podkreślił wielką rolę, jaką odgrywają w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców Ochotnicze Straże Pożarne, stojąc jednocześnie na stanowisku, iż tego typu przedsięwzięcia pokazują bardzo dobry przykład współpracy samorządu z władzami województwa.

Druhowie z wszystkich jednostek bardzo dziękowali Panu Wicemarszałkowi Wojciechowi Kozakowi, Radnemu Województwa Małopolskiego oraz Burmistrzom i Wójtom za udzielone wsparcie finansowe, dzięki któremu co roku doposażają swoje jednostki w niezbędny sprzęt do ratowania życia i zdrowia mieszkańców województwa małopolskiego.

W ramach środków z programu „Bezpieczna Małopolska 2017” jednostka OSP w Smoniowicach otrzymała:

– Kompletny system selektywnego wybierania wraz z montażem,

– Odzież ochronna do działań bojowych (ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarka i rękawice),

– Radiotelefon z zestaw samochodowy,

– Drabina aluminiowa

– Tłumice teleskopowe