Od 23 listopada obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wraz z nowymi przepisami, sprzedaż pozaklasowych kotłów na paliwa stałe jest zabroniona i ma być surowo karana! Nowe przywileje Inspekcji Handlowej pozwalają na przeprowadzanie wyrywkowych kontroli oraz na nakładanie kar. A co może pomóc namierzyć nielegalną sprzedaż w internecie? Sztuczna inteligencja!

Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest w większości efektem ogrzewania domów złej jakości paliwem stałym. Głównie z tego powodu Polska jest w czołówce miast europejskich z najgorszym powietrzem, z aż 36 miastami na liście WHO.

Nowelizacja ustawy to jeszcze nie wszystko. Sprzedawcom nielegalnych kotłów może się oczywiście wydawać, że przepisy ich nie dotyczą. Jak powiedziała Jadwiga Emilewicz, obserwacja rynku kotłów na paliwo wykazała, że sprzedawcy nadal oferują urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia. To wpływa negatywnie nie tylko na jakość powietrza, a co za tym idzie na nasze zdrowie, ale jest także elementem nieuczciwej konkurencji.
https://globenergia.pl/