Z początkiem 2021 roku weszły w życie przepisy, które mają pomóc w walce ze smogiem. Właściciele nieruchomości będą musieli raportować, czym ogrzewają własne domy.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji.

Znajdą się tam informacje z budynków wielolokalowych, domów jednorodzinnych do 1 MW oraz lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się kotłownia.

W rejestrze znajdą się także informacje o wykorzystaniu środków na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku. Dużą rolę w tym systemie odgrywać będą kominiarze, którzy przeprowadzają przeglądy okresowe.

Da to samorządom możliwość dobrania lokalnej polityki i programów do walki ze smogiem.

Przepisy weszły w życie 1 stycznia. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Tworzony jest etapami, a w pełni gotowy będzie w drugiej połowie 2023 roku. Na początku do systemu ewidencji mają trafić informacje o źródłach spalania.

Właściciele budynków będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają. Nastąpi to po opublikowaniu komunikatu ministra właściwego ds. budownictwa, który zainicjuje projekt, Od tego czasu właściciele i zarządcy nieruchomości będą mieli 12 miesięcy na wysłanie konkretnych informacji.

W przypadku nowych budynków trzeba będzie się spieszyć. Prawodawca ustalił, że czas na przesłanie takiej informacji wyniesie 14 dni licząc od rozpoczęcia użytkowania.

Przesłanie danych będzie obowiązkowe.