W dniu 25 sierpnia 2019 r. odbyły się Dożynki Gminne w miejscowości Wierzbica
Nie mogło zabraknąć również stanowiska ekodoradcy, które od kilku lat jest stałym elementem podczas imprez organizowanych w Gminie Radziemice. Dzięki programowi LIFE Gmina Radziemice może skuteczniej realizować zadania określone w Programie Ochrony Powietrza. Coraz większy nacisk kładzie się na działania związane z edukacją. Wykorzystuje się również narzędzia wspierające przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej jak inwentaryzacja źródeł ogrzewania, ankietyzacja, kontrole palenisk. Dorośli i  dzieci chętnie uczestniczą w imprezach plenerowych, których celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz zachęcenie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska poprzez codzienne zachowania i wybory związane między innymi z przestrzeganiem przepisów Uchwały antysmogowej, prawidłową gospodarką odpadami.

Najmłodsi mieszkańcy chętnie uczestniczyli w zabawie edukacyjnej, podczas której dowiadywały się w jaki sposób prawidłowo  segregować odpady i co można spalać w piecu. Każdy, kto poświęcił chwilę swojego czasu na naukę o ochronie przyrody, mógł liczyć na drobny upominek.