Jak już informowaliśmy, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstała w lipcu 2021 roku. Jej celem jest gromadzenie danych dotyczących źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Informacje te są wykorzystywane m.in. podczas planowania działań dotyczących poprawy jakości powietrza w Polsce.

Deklaracje CEEB są obowiązkowe, a wpis w ewidencji jest jednym z wymogów, by móc ubiegać się o dodatek węglowy i energetyczny.

Przypominamy, że ustawowy termin składania deklaracji CEEB dla źródeł ciepła, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 roku, minął 30 czerwca 2022. W przypadku nowych domów i budynków, jego właściciele lub zarządcy mają obowiązek zgłosić źródło ciepła i spalania paliw do 14 dni od ich uruchomienia.

Deklaracja CEEB. Kto musi o niej pamiętać?

Deklarację dotyczącą źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym do lipca ubiegłego roku powinni zgłosić właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których źródło spalania paliw nie przekracza 1MW nominalnej mocy cieplnej.

Obowiązek złożenia deklaracji mają również osoby, które uruchomiły źródło ciepła w budynkach po 1 lipca 2021 roku – w tym przypadku mają oni 14 dni na uregulowanie tej kwestii. Co ważne, obowiązek dotyczy także osób, które wymieniły stare źródło ogrzewania na nowe – również w przypadku, gdy zgłosili oni do CEEB stare źródło ciepła.

Chociaż ustawowy termin składania deklaracji minął, osoby, które nie uzyskały wpisu, wciąż mogą zgłosić źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za spóźnienie grozi kara od 500 do nawet 5000 złotych, jednak bez deklaracji nie jest możliwe ubieganie się o dodatek węglowy ani energetyczny.

Czy można złożyć deklarację CEEB po terminie?

Brak złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła nie musi skutkować automatycznym nałożeniem kary na właściciela lub zarządcę budynku. Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego „Jeśli […] wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu deklarację możesz złożyć w systemie albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli”.

Jak informuje Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w 2023 roku inspektorzy ruszą z kontrolą deklaracji CEEB. Mają oni sprawdzać zarówno stan budynku, jak i zgodność złożonej deklaracji ze stanem faktycznym, czyli czym ogrzewany jest budynek.

Jak złożyć deklarację CEEB?

Deklarację dotyczącą emisyjności budynku i źródła ciepła można złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną poprzez portal ceeb.gov.pl
  • listownie lub osobiście w urzędzie miasta, lub gminy, w której znajduje się budynek.

Deklaracje można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl

naciśnij » złóż deklarację wypełnij » ją i wyślij

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Deklaracja do wypełnienia: