Gmina Radziemice otrzymała dofinansowanie w wysokości 146 418,79 tys. zł i będzie realizować swój własny projekt grantowy pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Radziemice”.

Projekt ten prowadzony jest w ramach wniosku „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Extra Kompetentni